EMS

Systém environmentálního managementu (Environmental management system) je systematický přístup k ochraně životního prostředí ve všech aspektech podnikání, jehož prostřednictvím podniky začleňují péči o životní prostředí do své podnikatelské strategie i běžného provozu. Spíše se u nás díky propagaci EU používá systém EMAS.