EMAS

EMAS (Eco Management and Audit Scheme) je aktivní přístup podniku ke sledování, řízení a postupnému snižování dopadů svých činností na životní prostředí. Fungují na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001. Jedná se o dobrovolný motivační program na ochranu a podporu zdravého životního prostředí. Systém EMAS představuje komplexní systémový přístup ke všem možným dopadům na naše okolí při fungování podniku.