Doba ošetřování

Minimální délka ošetřování betonu je 12 hodin, běžně 3 — 7 dní. V závislosti na počasí, použitém betonu, tvaru a velikosti betonového prvku to může být až tři týdny.

Délku nutného ošetřování udává „specifikace provádění“ (odstavec 4.2.1 ČSN EN 13670) prostřednictvím stanovení ošetřovací třídy (odstavec 8.5 a F 8.5 ČSN EN 13670). Na základě této třídy, teploty povrchu betonu a rychlosti vývoje pevnosti betonu se z tabulek F.1, F.2 a F.3 odečte minimální doba nutná pro ošetřování betonu.