Bednění chladicích věží

Bednění chladicích věží představuje sofistikovaný systém pro realizaci energetických staveb. Chladicí věže jsou tvořeny relativně tenkou betonovou skořepinou, která umožňuje zchlazení vodní páry vypouštěné z energetických zařízení. Zpravidla se jedná o velké komíny tvaru rotačního hyperboloidu, které mohou mít až 100 m v průměru. 

Realizace podobných projektů patří mezi ty složitější, a proto si žádají speciální bednicí systémy přímo určené pro podobnou výstavbu jako např. šplhací bednění Doka SK175. Vzhledem k výškám a náročným podmínkám výstavby se jedná o systémy komplexní, které zahrnují nejen samotné bednění, ale také několik pracovních a betonářských plošin. Ty jsou umístěny nad sebou v patrech, takže je možné z nejvyšší plošiny pracovat na výztuži, která je na místě udržována pomocí integrovaných držáků, a další (až tři) úrovně plošin slouží k samotné betonáži, práci na bednění a dokončovacím pracem.

Posun bednicích celků je realizován většinou pomocí elektromechanických nebo hydraulických zdvihacích mechanismů a to zcela nezávisle na jeřábu. Platformy navíc mohou stoupat všechny najednou nebo po částech, což výrazně usnadňuje nastavení průměru a sklonů bednicích celků dle měnícího se tvaru hyperboloidu.

Vzhledem k velkému množství záběrů a tím i tlaku a opotřebení kladenému na bednicí desku bývají systémy pro realizaci chladicích věží většinou vybaveny ocelovou bednicí deskou.


Témata

Bednění
104 Technologie | 17. 4. 2018 | Aktuality

ZEMĚTŘESENÍ VZDORNÝ BEDNICÍ SYSTÉM PRO CHLADICÍ VĚŽ

V průmyslové a těžební oblasti Ptole maida v severním Řecku, asi 500 km od hlavního města Athén, je realizován nový megaprojekt, který rozšíří stávající elektrárenské bloky a umožní uzavřít ty starší.