Agloporit

Lehké pórovité kamenivo uměle vyráběné spékáním popílků (hnědouhelných, černouhelných, antracitických popílků ), vody a přísad. Používá se k výrobě lehkého betonu. 

Vlastnosti

Agloporit jako výrobek dosahuje velké variabilty vlastností, které závisí na způsobu výroby a vstupních materiálech.

  • tak jako i jiná kameniva se agloporit rozděluje do frakcí, běžné frakce jsou 0 – 4, 4 – 8, 8 – 16, 16 – 22
  • objemová hmotnost cca 600 až 1300 kg/​m3
  • sypná hmotnost 500 — 900 kg/​m3
  • pevnost 2,5 — 10 MPa
  • jednotlivá zrna jsou pórovitá s vysokou nasákavostí až 30%

Výhodou agloporitu je nízká objemová hmotnost (případně poměr mezi hmotností a pevností), objemová a teplotní stálost, velká nasákavost. Agloporit je vhodný pro výrobu izolačních, výplňových a odlehčených betonů. Z obzvlášť pevného agloporitu lze vyrobit i konstrukční prvky. 

Detail lehkého kameniva s viditelnou pórovitou strukturou
Detail lehkého kameniva s viditelnou pórovitou strukturou