Nuselský most – 50 let

Městská část Praha 2 ve spolupráci s Národním technickým muzeem vás zve na výstavu Nuselský most – 50 let.

Kdy: 30. ledna až 3. března 2023

Kde: v 1. patře ÚMČ Praha 2, nám. Míru 600/20.

Výstava představuje historii této jedinečné stavby od úplně prvních architektonických návrhů z roku 1903 přes vítězný projekt z roku 1960 až po slavnostní otevření v únoru 1973, kdy začaly po mostě nad Nuselským údolím přejíždět první vozy.

zdroj: Městská část Praha 2

Související články v časopise BETON:

Prvním deseti z vás, kteří si o výtisk s vybraným článkem napíší na mail lucie.simeckova@betontks.cz, zašleme časopis zdarma :-)

Stručně o mostě: Nuselský most je dopravně nejvýznamnějším městským mostem v Praze, přivádějícím do centra městskou radiálu, navazující na hlavní dálniční tah v ČR, a linku podzemní dráhy. Je ale též mimořádným mostním dílem, které bylo oceněno již v roce 1970 na 6. kongresu FIP v Praze a v roce 2001 na 6. mezinárodním sympoziu Mosty v Brně bylo zařazeno mezi mosty 20. století v ČR. Celou svou koncepcí, sdruženého rámu délky 485 m, s poli 68,25 + 3 x 115,5 + 68,25 m a dvěma přesahy 1 m, na pružných podpěrách tvořených čtveřicí nahoru rozbíhajících se stěn, architektonicky velmi příznivého působení, odpovídá současnému trendu vývoje mostů. Omezují se technicky, technologicky i finančně náročné prvky s kratší životností, jako ložiska, osazovaná zde pouze na opěry, jako u semiintegrálních mostů. Zcela unikátní je pro konstrukci z předpjatého betonu jednokomorový nosník se šikmými stěnami, celkové konstantní výšky 6,8 m, šířky dole 11,8 m, s celkovou šířkou mostovky nahoře 26,5 m, šířkou horní desky včetně konzol 21,7 m a vlastního nosníku, v němž projíždí podzemní dráha, 14,2 m. Most byl stavěn převážně letmou betonáží s maximální hmotností lamely 200 t, pouze krajní pole a startovací úseky ve středním poli byly betonovány na skruži. Most je podélně předepjat usměrněnými kabely s 24 dráty 7 mm 1 000/1 400 MPa, deska mostovky a stěny nosníku jsou příčně předepjaty kabely s 12 dráty.