17. 11. 2022 | Zajímavosti

Konstrukce mostu musí být nejen bezpečná, ale také musí vyjádřit povahu přemostění, být citlivá k prostředí a mít lidský rozměr

Rozhovor s prof. Ing. Jiřím Stráským, CSc., DSc., pro publikaci 30 osobností, kterou vydala ČKAIT k příležitosti 30. výročí svého založení.
16. 11. 2022 | Aktuality

111. Betonářské on-line odpoledne na téma Experimentální vývoj 3D tisku

Poznatky z rozsáhlého výzkumu od optimalizace směsi, vývoj stroje až po tištěné budovy a vizi do budoucna budou představeny hlavními řešiteli projektu 3D STAR, resp. Kloknerovým ústavem ČVUT a Technickou univerzitou v Liberci. 
14. 11. 2022 | Aktuality

Betonáž zkušebního bloku na VD Orlík

V listopadu 2021 začala modernizace přelivů na VD Orlík. V říjnu  letošního roku byly zahájeny práce na přípravě a provedení tzv. zkušebního bloku.
11. 11. 2022 | Aktuality

Návrh konstrukce a postup výstavby tvoří jeden celek

Rozhovor s prof. Ing. Janem L. Vítkem, CSc., FEng., pro publikaci 30 osobností, kterou vydala ČKAIT k příležitosti 30 výročí od svého založení.
10. 11. 2022 | Zajímavosti

Unikátní bílé vany v pražských Vysočanech

Na místě bývalé průmyslové čtvrti v pražských Vysočanech v okolí stanice metra Kolbenova vzniká řada bytových domů, obchodních i kancelářských prostor, dětské parky, časem přibydou i školy a školky. Jedním z unikátů je bezdilatační bílá vana na ploše 70 × 66 m realizovaná přes dvě podzemní podlaží a navržená na výšku 4,5 m vodního sloupce v patě suterénních stěn.