Moderní betony a kompozity

Moderní betony a kompozity

12. října 2022 proběhne první ročník mezinárodní konference Moderní betony a kompozity 2022, jež představuje novou generaci konferencí pořádanou Fakultou stavební ČVUT v Praze. 

Tato konference je zaměřena na sdílení informací a znalostí z oblasti nových a nastupujících technologií, materiálů, měřicích postupů a návrhových přístupů použitelných v oblasti stavebnictví a při formulaci nových typů kompozitních materiálů. Dlouhodobým cílem této konference je širší propojenost sféry aplikační a akademické.

Hlavními tematickými okruhy konference jsou: 

 • nové typy pojiv
 • pokročilé technologie
 • necementové kompozity
 • měřicí postupy
 • přísady a příměsi
 • recyklace
 • beton v náročných podmínkách
 • unikátní aplikace

Na jaké přednášky a řečníky se již nyní můžete těšit?

 • Vodní chlazení v masivních betonových konstrukcích, prof. Ing. Vít Šmilauer, Ph.D., DSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze
 • Válcované betony pro tížné přehrady — moderní trendy a zkušenosti, Ing. Miroslav Brouček, Ph.D., Fakulta stavební ČVUT v Praze
 • Modifikace speciálních betonů pro různorodé využití ve výrobě, Ing. Petr Holub, QYBIC, s.r.o.
 • Beton a ŘSD ČR, Ing. Martin Luňáček, Ph.D., MBA, Ředitelství silnic a dálnic ČR
 • První realizace ultratenkého whitetoppingu v ČR, Ing. Ladislav Vysloužil, Skanska a.s.
 • Optimalizace výstavby s Concremote, Ing. Jan Lavička, Česká Doka bednicí technika spol. s r.o.
 • Silikátové stavební materiály se zvýšenou elektrickou vodivostí, doc. RNDr. Pavel Rovnaník, Ph.D., Fakulta stavební VUT v Brně
 • Transportní vlastnosti a trvanlivost nehydrofobizovaných vápenných omítek s porézním kamenivem, Mgr. Martin Vyšvařil, Ph.D., Fakulta stavební VUT v Brně
 • Simulace a návrh modulární materiálů, Ing. Martin Doškář, Ph.D., Fakulta stavební ČVUT v Praze
 • Očekávané změny při návrhu a výstavbě cementobetonových vozovek, Ing. Stanislav Bedřich, STRABAG a.s.

Více o akci naleznete zde a na stránkách České silniční společnosti.