Konference Nový stavební zákon a digitalizace

Srdečně vás zveme na konferenci Nový stavební zákon a digitalizace, kterou pořádá IC ČKAIT ve čtvrtek 20. června 2024, na České zemědělské univerzitě v Praze, Kamýcká 1218, v kongresovém sále — Knihovně.

Cílem konference je seznámit účastníky s novým stavebním zákonem ve znění všech jeho novel v oblasti územního plánování i stavebního řádu a s důrazem na digitalizaci řízení a nové prováděcí právní předpisy.

Nepropásněte jedinečnou příležitost slyšet NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON před jeho účinností od 1. 7. 2024!

Program konference

8:00 Prezence

9:00 Úvodní slovo

9:10 Územní plánování 

 • Struktura závazných nástrojů územního plánování
 • Kdy se části ÚPD nepoužijí
 • Posuzování souladu s ÚPD
 • Posouzení souladu s cíli a úkoly územního plánování, charakter území
 • Nezávazné nástroje územního plánování a jak přistupovat k nim

10:30 Přestávka

11:00 Stavební řád I. 

 • Soustava stavební úřadů – Kam na stavební úřad?
 • Proces povolení – jak správně požádat, postup stavebního úřadu, lhůty pro vydání rozhodnutí, odvolání
 • Plánovací smlouva a její dopad na povolení stavby

12:20 Oběd

13:20 Stavební řád II.

 • Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona – druhy formulářů
 • Vyhláška o požadavcích na výstavbu
 • Vyhláška o dokumentaci staveb – forma řádného podání dokumentace pro povolení záměru
 • Provádění staveb a povinnosti autorizovaných osob ve výstavbě

14:40 Přestávka

15:00 Digitalizace stavebního řízení – portál stavebníka

16:20 Diskuse, dotazy

Předpokládané ukončení konference do 17:00 hod.
Změna programu vyhrazena.

Podrobnější informace o programu, přednášejících a registrační formulář naleznete na webové stránce konference ZDE.