19. konference TECHNOLOGIE A PROVÁDĚNÍ 2024: 3D TISK A VYUŽITÍ RECYKLOVANÉHO KAMENIVA

21.03. - 22.03.2024

Místo konání — Grandior Hotel Prague (21. 3.2024) a Kloknerův ústav ČVUT (22. 3. 2024)

Program

1. den — čtvrtek 21. března 2023

09:00 Zahájení Ing. Adam Hubáček, Ph.D., předseda vědeckého výboru; doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D., předseda ČBS

09:00 – 10:55 SEKCE ČT 1 RECYKLOVANÉ KAMENIVO

Závěry rozborového úkolu RU-0001/22/Z1 (analýza zdrojů druhotných surovin a jejich využití pro výrobu recyklovaného kameniva dle ČSN EN 12620+A1) Ing. Adam Hubáček, Ph.D.; prof. Ing. Rudolf Hela, CSc.; Ing. Lubomír Keim, CSc.

Recyklovamé kamenivo do betonu – certifikace a požadavky pro uvedení na trh Ing. Lubomír Keim, CSc.

10 year of experiences of the use milled limestone – allowed as partial cement replacement – worked out by a national certification system in an Equivalent Concrete Performance Concept according EN 206, today used in Belgium and The Netherlands Ing. Christophe Denayer

Vlastnosti RAC pro konstrukce bytových staveb Ing. Zdeněk Hlavsa

Praktické zkušenosti z betonáže monolitických konstrukcí s využitím hrubého kameniva z cihelného recyklátu prof. Ing. Rudolf Hela, CSc.

Diskuze

11:00 – 11:10 Přestávka – občerstvení

11:10 – 13:00 SEKCE ČT 2 RECYKLOVANÉ KAMENIVO

Principy cirkulární ekonomiky v betonových konstrukcích doc. Ing. Tereza Pavlů, Ph.D.

Dvě možnosti použití recyklátu z cihelného zdiva v betonu doc. Ing. Vlastimil Bílek, CSc.; Ing. Kateřina Matýsková; Bc. Bohdan Sousedík; Ing. Lukáš Procházka, Ph.D.; Ing. Michal Pešata

Možnost využití RAC ve skořepině z HPC s kompozitní výztuží Ing. Eliška Kafková; Ing. Jan Macháček; Ing. Věra Kabíčková; Ing. Tomáš Vlach

Využití recyklovaných materiálů při výrobě betonových konstrukcí Ing. Miroslav Procházka

Kvalita recyklovaného kameniva ze selektivní demolice Ing. Jiří Fiala; Zdeněk Starý 

Diskuze

13:00 – 13:50 Přestávka – oběd

13:50 – 15:50 SEKCE ČT 3 3D TISK

1K malty pro 3D tisk z tuzemských zdrojů, příklady tisku a vlastnosti ve ztvrdlém stavu Ing. Denisa Jančaříková, Ph.D.; prof. Ing. Rudolf Hela, CSc.

Historie a současnost komerčního využití 3DCP v ČR Ing. Michal Zámečník

Autonomní robotický stavební systém DEKMATIC Ing. Pavel Šafrata; Ing. Jan Matička; Ing. Rostislav Šulc, Ph.D.; Ing. Vjačeslav Usmanov, Ph.D.

Diskuze

15:50 – 16:10 Přestávka – občerstvení

16:10 – 18:30 SEKCE ČT 4 3D TISK

Digitální beton – technologie a estetika Ing. arch. MgA. Dimitri Nikitin

Technologie a inovace ve stavebnictví u nás i ve světě prof. Ing. Radoslav Sovják, Ph.D.

Robotické sochaření – 3D zpracování cementového kompozitu doc. Ing. Jiří Litoš, Ph.D.

Požadavky při uvedení na trh výrobků zhotovených z betonu metodou 3D tisku Ing. Miroslav Procházka

Mechanické vlastnosti 3D tištěného UHPC s ocelovými mikrovlákny Ing. Jan Vesecký

3D tisk technologií 2K z autodomíchávačů Ing. Jiří Vambera; prof. Ing. Rudolf Hela, CSc.

Diskuze

18:30 – 22:00 WORKSHOP

2. den — pátek 22. března 2023

10:00 – 12:00 Exkurze po skupinách

Prohlídka provozu, ukázka 3D tisku a výrobků

Cíl konference

19. konference Technologie betonu 2024 bude opět reprezentativní průřezovou konferencí věnující se tentokrát nejnovějšímu vývoji v oblasti technologie 3D tisku a využití recyklovaného kameniva.

Více informací na stránkách 19. konference Technologie a provádění 2024.