Analýza betonových spár štíhlých segmentových konstrukcí

Mostovky štíhlých betonových konstrukcí jsou často sestaveny z prefabrikovaných segmentů s betonovými spárami. Spáry jsou obvykle betonovány mezi segmenty s čely, na nichž jsou po obvodu navrženy bednicí ozuby. Příspěvek porovnává prutovou a stěnovou analýzu spár s výsledky měření získanými ze zkoušek modelů části konstrukce. Výsledky analýzy byly využity při návrhu konstrukce z předpjatého pásu nedávno postavené lávky ve Švédsku.

Pokračování článku je dostupné pouze předplatitelům.
Autoři

ANALYSIS OF CONCRETE JOINTS OF SLENDER SEGMENTAL STRUCTURES

Decks of slender concrete structures are often assembled from precast segments with concrete joints. The joints are usually cast between segments with faces, on which formwork keys are designed around their perimeter. The paper compares the joints’ beam and shell analysis with the measurement results obtained from the model tests of the part of the structure. The results of the analysis were used in the design of a stress ribbon structure recently constructed in Sweden.