Semiintegrované prefabrikované mosty

Semiintegrované prefabrikované mosty realizované na slovenské dálnici v úseku Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala jsou popsány s ohledem na architektonické a konstrukční řešení a technologii výstavby. Nejvýznamnější prefabrikovaný most celkové délky 960 m, který je veden ve výšce až 42 m, má ložiska jen na krajních opěrách. V článku jsou také uvedeny možnosti využití prefabrikovaných nosníků pro mosty větších rozpětí.

Pokračování článku je dostupné pouze předplatitelům.
Autoři

SEMI-INTEGRAL PRECAST BEAM BRIDGES
The semi-integral precast beam bridges realized on the Slovak motorway in the Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala section are described in terms of their architectural and structural solutions and construction technology. The most important prefabricated bridge of a total length of 960 m, which is situated at a height of up to 42 m, has bearings only on the end abutments. The possibilities of using prefabricated beams for bridges of larger spans are also presented.