Lávka v Žamberku

V článku je popsána nová lávka pro pěší ve východočeském městě Žamberk, jež má obloukovou nosnou konstrukci se spodní mostovkou a svislými závěsy, čímž ctí architektonické řešení původního železobetonového mostu. Pozornost je věnována jak technickému řešení nové lávky, tak výsledkům zkoušek ultra vysokohodnotného betonu, z něhož byly vyrobeny prefabrikované dílce tvořící oblouky lávky.

Pokračování článku je dostupné pouze předplatitelům.
Autoři

FOOTBRIDGE IN THE TOWN OF ŽAMBERK

The article describes a new pedestrian footbridge in the East Bohemian town of Žamberk. It is an arch struc­ture with a lower bridge deck and vertical hangers, thus honouring the design of the original reinforced concrete bridge. Attention is paid both to the technical design of the new footbridge and to the test results of the ultra-high-performance concrete, from which prefabricated elements forming the arches of the footbridge were made.