Nadjezd přes D1 v km 24,6 u obce Kaliště

Nový nadjezd na dálnici D1 se od ostatních nadjezdů, budovaných v rámci modernizace D1, odlišuje svým konstrukčním řešením. Jedná se o integrální jednopolovou ocelobetonovou konstrukci s rozpětím 59 m. Nosná konstrukce se skládá z dvojice příhradových ocelových nosníků ze svařovaných průřezů s proměnnou výškou od 1,8 do 4,5 m. Výška je definována geometrií dolního pasu, jenž má podobu oblouku. V příčném směru jsou nosníky ukloněny směrem k ose mostu. Dolní pasy se stýkají v masivních železobetonových opěrách, které byly budovány etapovitě. Průřez železobetonové mostovky je tvořen jednak monolitickou a jednak prefabrikovanou částí, jež zajistila efektivní způsob provedení mostovky bez použití bednění.

Pokračování článku je dostupné pouze předplatitelům.

NEW FLYOVER OVER THE D1 MOTORWAY AT KALIŠTĚ (km 26.6)

A new flyover on the D1 motorway differs from other flyovers being built as part of the D1 modernisation by its design. It is an integral single-span steel and concrete composite structure with a span of 59 m. The superstructure consists of a pair of steel trusses with a variable height of 1.8 – 4.5 m. The shape is defined by the geometry of the lower chord, which is an arch. In the transverse direction, the girders are inclined towards the longitudinal axis of the bridge. The lower chords meet in massive reinforced concrete abutments, which were built in stages. The cross-section of the reinforced concrete bridge deck consists of in-situ and precast sections, which provided an efficient way of constructing the bridge deck without the use of formwork.