Nové visuté mosty

Nové visuté mosty s mostovkou zavěšenou na vně skloněných visutých kabelech jsou popsány s ohledem na architektonické a konstrukční řešení, statickou a dynamickou analýzu a postup výstavby. První konstrukce byla navržena pro převedení cyklistické a pěší dopravy přes řeku Bečvu.

Pokračování článku je dostupné pouze předplatitelům.
Autoři

NEW SUSPENSION BRIDGES

New suspension bridges with a bridge deck suspended on outwards inclined suspension cables are described in terms of the architectural and structural solutions, static and dynamic analysis and construction procedure. The first structure was designed to transfer cycling and pedestrian traffic across the Bečva River. The structure, which has a very slender concrete bridge deck assembled of precast segments, is prestressed by non-bonded cables. The other two structures, which carry the hot water pipelines, have a bridge deck formed by a steel grid stiffened by external cables. The pylons of all three structures are made of concrete and have the shape of the letter V.