Principy udržitelnosti v navrhování betonových konstrukcí a jejich implementace v fib Model Code 2020

13. 3. 2023 - Betonové vozovky |

Mezinárodní federace pro konstrukční beton fib (International Federation for Structural Concrete) dokončuje nový Model Code pro navrhování betonových konstrukcí. Již od počátku práce bylo rozhodnuto zahrnout do něj širší aspekty udržitelnosti, které se staly zastřešujícím principem uplatňovaným v jednotlivých oblastech návrhu, provozu i rekonstrukce betonových staveb. Článek informuje o implementaci principů udržitelnosti do tohoto nového fib Model Code 2020 (MC2020).

Pokračování článku je dostupné pouze předplatitelům.
Autor

SUSTAINABILITY PRINCIPLES IN DESIGN OF CONCRETE STRUCTURES AND THEIR IMPLEMENTATION IN fib MODEL CODE MC2020

The International Federation for Structural Concrete (fib) is finalizing a new Model Code. From the very begin­ning of the work, it was decided to include broader aspects of sustainability, which became the overarching principle applied in the individual areas of design, operation and reconstruction of concrete buildings. The article informs about the implementation of sustainability principles into this new fib Model Code 2020 (MC2020).