K XXXV

13. 6. 2023 - Architektura / Bytová výstavba |

Na nároží ulic Přístavní a Komunardů v pražských Holešovicích se nachází rezidenční dům, jenž svébytným způsobem navazuje na historii této původně průmyslové čtvrti. Svou geometrií formy, uplatněním zeleně a použitým technologickým vybavením však místní genius loci zároveň reinterpretuje pro 21. století. První skici k této stavbě, z níž můžeme vyčíst nezaměnitelný rukopis architekta, vznikaly ještě před návrhem paláce DRN či Špork v centru města.

Pokračování článku je dostupné pouze předplatitelům.

K XXXV

On the corner of Přístavní and Komunardů Streets in Prague’s Holešovice district is a residential building that in a unique way continues the history of this formerly industrial district. However, with its geometry of form, use of greenery and technological equipment, it also reinterprets the local genius loci for the 21st century. The first sketches for this building, from which we can read the architect’s unmistakable handwriting, were made before the design of the DRN or Špork Palace in the city centre.

Pojmy v tomto článku


Související články

DRN

S výstavbou víceúčelového domu DRN na Národní třídě v Praze probíhala současně i důkladná a citlivá rekonstrukce sousední budovy barokního Schönkirchovského paláce. Obě stavby jsou vzájemně propojené, novostavba na původní objekt navazuje, prorůstá jej a stávají se harmonickým...