Životnost betonových konstrukcí: matematické modelování degradačních procesů dle TP 175, ISO 16204 A fib Model Code

10. 12. 2022 - Sanace a rekonstrukce |

K hlavním faktorům ovlivňujícím životnost betonových konstrukcí patří přítomnost chloridů a vzdušného oxidu uhličitého, střídavé působení mrazu a mechanické namáhání konstrukce. V praxi lze jejich účinky zohlednit s využitím matematického modelování. V následujícím textu se autoři zaměřují na procesy prostupu chloridů
a vzdušného CO2 (proces karbonatace) betonem a s tím související následnou korozi betonářské výztuže. Diskutován je rovněž vliv simultánního působení environmentálního a mechanického zatížení na životnost konstrukce.

Pokračování článku je dostupné pouze předplatitelům.

Service Life of Concrete Structures: Mathematical Modelling of Deterioration Processes According to TP 175, ISO 16204 and The fib Model Code

The main factors affecting the service life of concrete structures are the presence of chlorides and carbon dioxide, alternating frost action and mechanical stresses on the structure. In practice, these effects can be taken into account by using mathematical modelling of these phenomena. In the following, the authors focus on the processes of chlorides and carbon dioxide (carbonation process) diffusion through concrete and the associated subsequent corrosion of reinforcement. The effect of simultaneous environmental and mechanical loading on the service life of the structure is also discussed.