Ako v industriálnom ráze priestoru nájsť teplo domova

10. 12. 2022 - Sanace a rekonstrukce |

Centrálna dispozícia bytu s priznaným pôvodným rebierkovým stropom

Železobetónová konštrukcia Šilingrovho funkcionalistického Živnostenského domu z roku 1930 v Bratislave umožnila pri rekonštrukcii jedného z bytov otvoriť vnútornú dispozíciu a rozšíriť obytnú zónu, kde trávi mladá rodina najviac času. Odhalená pôvodná konštrukcia sa pritom stala signifikantnou súčasťou interiéru.

Pokračování článku je dostupné pouze předplatitelům.

HOW TO FIND THE WARMTH OF HOME IN AN INDUSTRIAL SPACE

The reinforced concrete construction of Šilingr’s functionalist Trade House from 1930 in Bratislava enabled to open up the internal layout during the reconstruction of one of the apartments and expand the living area, where the young family spends most of their time. At the same time, the exposed original structure became a significant part of the interior.