Kompletní oprava železobetonového pláště chladicí věže č. 5 jaderné elektrárny Dukovany

10. 12. 2022 - Sanace a rekonstrukce |

Chladicí věže jsou nepostradatelnou součástí elektráren a tepláren nejen v ČR, ale i v zahraničí. V úvodu článku je stručně popsána historie dodnes nejpoužívanějšího typu chladicích věží ve tvaru rotačního hyperboloidu, jakou je i chladicí věž č. 5 JE Dukovany. Hlavní pozornost je poté věnována popisu parametrů věže a zejména sanačním pracím, které byly během posledních 18 měsíců na této věži provedeny.

Pokračování článku je dostupné pouze předplatitelům.

COMPLETE RESTORATION OF THE REINFORCED CONCRETE SHELL OF THE COOLING TOWER NO. 5 IN NUCLEAR POWER PLANT DUKOVANY
Cooling towers are an indispensable part of power plants and heating plants not only in the Czech Republic, but also abroad. The article begins by briefly describing the history of what is still the most common type of cooling tower in use today in the shape of a rotational hyperboloid, such as cooling tower No. 5 at the Dukovany Nuclear Power Plant. The main attention is then given to the description of the parameters of this tower and in particular to rehabilitation works that have been carried out on this tower during the last 18 months.


Související články

3/2020 Sanace a rekonstrukce | 15. 6. 2020 | Sanace a rekonstrukce

Stavební úpravy a obnova vnějšího pláště vodojemu v Poděbradech

Článek popisuje opravu vodojemu v Poděbradech, který je od roku 2010 uveden na seznamu kulturních památek České republiky. Oprava spočívala zejména v odstranění příčin poruch vnějšího pláště a jeho obnově.
4/2022 Sanace a rekonstrukce | 10. 12. 2022 | Sanace a rekonstrukce

Rekonstrukce administrativní budovy společnosti Pražská plynárenská v Praze-Michli

V příspěvku je představena rekonstrukce budovy, v níž dříve sídlilo vedení společnosti Pražská plynárenská. Nově nyní slouží jako moderní zákaznické centrum a administrativní zázemí. Při rekonstrukci byl proveden pečlivý pr...