K počátkům železobetonové architektury

10. 6. 2022 - Architektura |

Na konci devatenáctého století vyvinuli inženýři a stavitelé technických a průmyslových staveb vícepodlažní železobetonové rámové konstrukce a obloukové či parabolické nosníky, které se až v prvních dvou desetiletích století dvacátého stávají architektonickým tématem – z praktických, ale i teoretických příčin. Další inovace železobetonu, jako např. ploché stropy, byly již jen jedním z nástrojů uvolnění půdorysu i fasády od nosné konstrukce.

Pokračování článku je dostupné pouze předplatitelům.
Autor

TO THE ORIGINS OF REINFORCED CONCRETE ARCHITECTURE

At the end of the nineteenth century, engineers and builders of technical and industrial buildings developed multi-storey reinforced novel concrete structures. These included frames and arched or parabolic beams, which became an architectural topic only in the first two decades of the twentieth century – for both practical and theoretical reasons. Other innovations in reinforced concrete, such as flat slabs, were just one of the tools for freeing the floor-plan and facade of a building from its supporting structure.


Související články

4/2021 Vodohospodářské stavby | 15. 12. 2021 | Historie

Nové poznatky o počátcích využití železobetonu při stavbě věžových vodojemů na našem území

Článek přináší nové poznatky o prvních realizacích věžových vodojemů ze železobetonu na počátku 20. století na našem území. Představuje nově objevené či identifikované objekty a rozšiřuje znalosti o užití železobetonu jak pro některé konstrukční části věžových vodojemů, tak ze...
15. 8. 2019 | Historie

Le Corbusierovo století aneb příběh betonu

Jedním z nejvýznamnějších architektů uplynulého století byl bezpochyby Francouz švýcarského původu Charles-Édouard Jeanneret-Gris. Většina si ho však vybaví pod uměleckým pseudonymem Le Corbusier, který přijal v třiatřiceti letech, aby se mohl odpoutat od předchozí tvorby. Po...
15. 8. 2019 | Historie

Brasília — hlavní město betonu

Politický slib, jasný urbanistický plán, modernistický architektonický výraz, tradiční brazilské prvky, nadšení dělníci a železobeton – to vše bylo základem pro vybudování hlavního města Brazílie mezi lety 1956 a 1960. Článek připomíná příběh vzniku tohoto sídla, jeho hlavní p...