Nové poznatky o počátcích využití železobetonu při stavbě věžových vodojemů na našem území

Článek přináší nové poznatky o prvních realizacích věžových vodojemů ze železobetonu na počátku 20. století na našem území. Představuje nově objevené či identifikované objekty a rozšiřuje znalosti o užití železobetonu jak pro některé konstrukční části věžových vodojemů, tak zejména pro jejich nosné konstrukce.

Pokračování článku je dostupné po bezplatné registraci.
Autoři

New Findings Regarding the Earliest Use of Reinforced Concrete in the Construction of Elevated Water Tanks in our Lands

The article presents new findings about the elevated water tanks made of reinforced concrete at the beginning of the 20th century in our lands. It introduces newly discovered or identified structures and expands our knowledge about the use of reinforced concrete both for certain structural parts of the elevated water tanks, namely for their supporting structures.


Související články

4/2021 Vodohospodářské stavby | 15. 12. 2021 | Architekti a architektura

Konverze věžových vodojemů

Příspěvek je věnován konverzím věžových vodojemů, které jsou kvůli svým specifickým vlastnostem obtížně adaptovatelné. Popisuje vhodné architektonické principy a spektrum intervencí, jejichž pomocí je možné zvýšit adaptabilitu stávajících objektů, a představuje ověřené a často...