Konverze věžových vodojemů

15. 12. 2021 - Vodohospodářské stavby |

Konverze na umělecké apartmány s autentickou prezentací železobetonové nosné konstrukce (Vratimov), foto: Robert Kořínek

Příspěvek je věnován konverzím věžových vodojemů, které jsou kvůli svým specifickým vlastnostem obtížně adaptovatelné. Popisuje vhodné architektonické principy a spektrum intervencí, jejichž pomocí je možné zvýšit adaptabilitu stávajících objektů, a představuje ověřené a často používané modely nového využití.

Pokračování článku je dostupné po bezplatné registraci.
Autor

Adaptive Re-use of Elevated Water Tanks

The article focuses on the adaptive re-use of elevated water tanks, which are difficult to adapt due to their specific characteristics. The article describes suitable architectural principles and a range of interventions that can be used to increase the adaptability of existing buildings and presents established and very common types of new uses.


Související články

4/2021 Vodohospodářské stavby | 15. 12. 2021 | Historie

Nové poznatky o počátcích využití železobetonu při stavbě věžových vodojemů na našem území

Článek přináší nové poznatky o prvních realizacích věžových vodojemů ze železobetonu na počátku 20. století na našem území. Představuje nově objevené či identifikované objekty a rozšiřuje znalosti o užití železobetonu jak pro některé konstrukční části věžových vodojemů, tak ze...