Budoucnost navrhování betonových konstrukcí

V článku jsou uvedeny základní informace o postupech navrhování betonových konstrukcí připravovaných komisemi fib pro chystaný Model Code 2020 zejména s ohledem na problematiku udržitelného rozvoje. Dále jsou uvedeny kombinované ukazatele a jejich cílové hodnoty pro výrobce cementu, betonu a projektanty betonových konstrukcí.

Pokračování článku je dostupné po bezplatné registraci.

Future of concrete structure design

The contribution presents some basic information concerning on processes of designing concrete structures being prepared by the fib committees for the new Model Code 2020, namely the sustainability issue. Also, modern design approaches are discussed as well as combined indicators and their target values are described.