Pohledový beton s použitím polyuretanových matric

Vkládání polyuretanových matric do bednění umožnuje na betonových površích vytvářet tvarově zajímavé struktury. Dalším způsobem osobitého ztvárnění fasádních ploch je vložení fotografií či obrazů, a to pomocí matric s deaktivátorem a následným vymýváním povrchu betonu, pomocí fotogravury či 3D matric. Stručný popis těchto technologií následují příklady úspěšných realizací staveb.

Pokračování článku je dostupné po bezplatné registraci.

Architectural concrete utilizing polyurethane matrices

The insertion of polyurethane matrices into the formwork allows the creation of interesting structures on concrete surfaces. Another way of designing distinctive facade surfaces is placing photographs or paintings using matrices with a deactivator and its subsequent washing off the concrete surface, using photo engraving or 3D matrices. Brief description of these technologies is followed by examples of successful construction projects.


Související články

1/2020 Pozemní stavby | 15. 2. 2020 | Stavební konstrukce

Pohledový beton pro Lahofer

Zcela zásadním požadavkem u novostavby Vinařství Lahofer bylo provedení konstrukcí v reprezentativní části z pohledového betonu. Při návrhu složení jednotlivých betonů se vycházelo ze zkušeností z provádění pohledových konstrukcí z předchozích zakázek, především v Brně a jeho...