Definitivní osvobozující rozsudek nad autorem Trojské lávky

S argumenty, které na obhajobu obou osob obžalovaných v kauze tzv. Trojské lávky zaznívaly od počátku, se ztotožnil i odvolací senát pražského městského soudu. Oba inženýři, jež obžaloba vinila z pádu lávky v roce 2017, tak byli zproštěni viny. Finálně, pokud nebude rozsudek napaden dovoláním. V kauze na straně obžalovaných figurovali prof. Ing. Jiří Stráský, DSc., jenž lávku na začátku 80. let vyprojektoval, a Ing. Antonín Semecký, který byl z pozice bývalého šéfa oddělení mostů Technické správy komunikací (TSK) spoluzodpovědný za její údržbu.

Představitelé České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) vítají verdikt i jednoznačnou argumentaci soudců odvolacího senátu. Potvrdila oprávněnost obhajoby obou obžalovaných. Ve shodě s ní označila předsedkyně senátu za hlavní příčiny pádu lávky nerespektování zákazu používání posypové soli při údržbě lávky v zimním období, následky povodně v roce 2002 a neodborné větší opravy lávky. Konstatovala, že ani jeden z obžalovaných se nedopustil těch skutečností, o které se opírala obžaloba.

Odvolací senát Městského soudu v Praze ve světle obžaloby a požadavků státního zástupce otevřel tři zásadní otázky: bylo povinností autora projektové dokumentace starat se o podmínky provozu lávky, starat se o podmínky údržby lávky a jejich respektování a konečně starat se rovněž o její opravy. Ve všech třech bodech došli členové odvolacího senátu k záporným odpovědím.

Tento postoj je zcela v souladu s vyjádřeními ČKAIT – Komora od první chvíle poukazovala na účelovost a zmatečnost obžaloby. Ostatně ani soudní znalci nebyli s to po téměř 40 letech provozu prokázat kauzální spojitost mezi údajnými chybami v projektu, potažmo realizací, a správou lávky. „Soudní znalci se například nezabývali mírou poškození, kterou na Trojské lávce spáchaly dvě velké povodně, včetně té historické z roku 2002. Výsledek, který by se lišil od dnešního verdiktu odvolacího soudu, bychom považovali za nebezpečný precedens de facto pro jakékoliv starší stavby v České republice,“ vítá výsledek dnešního rozhodnutí senátu Městského soudu Ing. Robert Špalek, předseda ČKAIT.

Komora se ztotožňuje také s vyjádřením odvolacího senátu i samotných žalobců, podle nichž šlo o odborně velice náročnou záležitost. I proto upozorňuje na již překonanou praxi, kdy soudní znalci nemuseli mít inženýrskou autorizaci v oboru staveb, jejichž posudky pro soudy zpracovávali. Přesně to nastalo v případě Trojské lávky. „Jsme připraveni spolupracovat s Ministerstvem spravedlnosti ČR na systému nového, speciálního postupu v podobných případech, pokud by nastaly. Souhlasíme se zapojením profesních komor, nezávislých odborníků a nastavení pravidel pro zajišťování důkazního materiálu. Neboť jedině odborníci mohou zodpovědně analyzovat skutečné důvody havárií jako v případě Trojské lávky. Ukazuje se, že náš požadavek na sestavování odborných komisí u zvlášť závažných soudních řízení je nezbytné,“ konstatuje Ing. Špalek.

zdroj: ckait.cz