Betonáž zkušebního bloku na VD Orlík

V listopadu 2021 začala modernizace přelivů na VD Orlík. V říjnu letošního roku byly zahájeny práce na přípravě a provedení tzv. zkušebního bloku.

Jedná se o prověření a odzkoušení návrhu specifické betonové směsi a specifických podmínek na provedení konstrukce skluzu doplňkového bezpečnostního přelivu. V prostoru výkopů v dolní vodě je vytvořena imitace svahu a probíhá betonáž modelu části skluzu v měřítku 1 : 1. Betonová směs je testována, měřeny jsou průběhy teplot směsi a deformací konstrukce,“ vysvětluje vedoucí projektu Ing. Tomáš Beržinský. 

Zdroj: Metrostav/​Petr Adámek

Jeho tým, tým objednatele a externích specialistů musí doladit vše pro následné betonáže skutečné konstrukce přelivu. Po provedení potřebných zkoušek bude zkušební blok zabetonován a stane se součástí výplňových betonů pod vlastní konstrukcí přelivu.