2/2023 Architektura / Bytová výstavba | 13. 6. 2023 | Téma, Stavební konstrukce

Novostavby výškových budov v Bratislave

Tri obytné výškové budovy postavené v rokoch 2016 až 2023 dokumentujú vývoj výstavby na pravom brehu rieky Dunaj. V tomto území je postavených desať budov s 33 až 46 nadzemnými podlažiami, přičom najvyššou budovou je Eurovea Tower. Spoločným menovateľom pre obytné budovy Panor...