Akustický model pro koncertní sál v Ostravě

Společnost Aveton z Mnichova Hradiště ve spolupráci s japonskou společností Nagata Acoustics vyrobila na konci loňského roku model interiéru ostravského koncertního sálu v měřítku 1 : 10.

Model je základem pro plánovaná akustická měření, která ověří správnost navrženého řešení, případně umožní navrhnout potřebné úpravy tak, aby bylo dosaženo nejlepších akustických parametrů budoucího ostravského koncertního sálu. Akustická měření bude od počátku ledna provádět právě renomovaná společnost Nagata Acoustic, jež projektovala podobné sály po celém světě. „Každý koncertní sál je potřeba akusticky vyzkoušet na zmenšeném, avšak věrně propracovaném modelu. Díky tomu se vytváří dokonalá akustika, a je tak možné eliminovat např. nechtěné ozvěny. Rozptýlením zvukových vln se dosahuje velmi jemného rozložení zvuku v celém hledišti,“ popisuje Yasuhisa Toyota z Nagata Acoustics. Po ukončení měření bude model převezen do Ostravy a zpřístupněn veřejnosti.

Více na stránkách Magistrátu města Ostrava či na Facebooku Koncertní sál Ostrava.