111. Betonářské on-line odpoledne na téma Experimentální vývoj 3D tisku

Poznatky z rozsáhlého výzkumu od optimalizace směsi, vývoj stroje až po tištěné budovy a vizi do budoucna budou představeny hlavními řešiteli projektu 3D STAR, resp. Kloknerovým ústavem ČVUT a Technickou univerzitou v Liberci. 

Vývoj a výzkum v oblasti 3D tisku cementových kompozitů je hlavní náplní řešitelského týmu v rámci projektu 3D STAR, který je zaměřen na vývoj zařízení aditivní technologie (3D tisk) cementových kompozitů, reálně aditivní fabrikace tenkostěnných konstrukčních prvků a jejich testování. Motivací projektu je vize využití aditivní technologie nejen pro nosné stěnové a svislé konstrukce patrových staveb, ale také pro konstrukce vodorovné či pomocné. Technologie 3D tisku cementových směsí má oproti klasickým betonovým konstrukcím řadu odlišností. Mezi výhody této technologie patří možnost fabrikovat tvarově složité prvky, jejichž realizace je jinak extrémně komplikovaná, systemizovat stavbu patrových staveb a optimalizovat celkové materiálové a časové náklady stavby. Poznatky z rozsáhlého výzkumu od optimalizace směsi, vývoj stroje až po tištěné budovy a vizi do budoucna, budou představeny hlavními řešiteli projektu.

Přednášku můžete sledovat ZDARMA ve čtvrtek 24. 11. 2022 od 15 hodin.

PROGRAM:
1 Zahájení vysílání
2 Představení projektu / vize / poznání a směrování 3D tisku
v rámci projektu
(přednáška – prof. ing. arch., akad. arch. Jiří Suchomel, TU v Liberci)
3 Technická řešení / TestBed / postup k robotickému rameni
(přednáška – Ing. Petr Zelený, Ph.D., TL v Liberci)
4 Technologie betonu / směs na 3D tisk/​tisky
(přednáška – Ing. David Čítek, Ph.D., Kloknerův ústav ČVUT v Praze)
5 Návrh konstrukcí / statika / modely / experimentální zkoušky
(přednáška – Ing. Vladislav Bureš, Ph.D., TU v Liberci)
6 Praktická ukázka míchání, tisku, experimentálních zkoušek
(ukázkové předtočené video)
7 Diskuze

Více informací zde.