Profily (2001–2009)

19 Pozemní stavby | 17. 2. 2004 | Profily (2001–2009)

OK PLAN ARCHITEKT, S. R. O.

19 Pozemní stavby | 17. 2. 2004 | Profily (2001–2009)

CZ NORD, S. R. O.

18 Technologie betonu | 19. 12. 2003 | Profily (2001–2009)

TBG METROSTAV, S. R. O.

17 Současný stav a vývoj betonové prefabrikace | 17. 10. 2003 | Profily (2001–2009)

VÝROBNA PREFA A KAMENOLOMY LITICE NAD ORLICÍ ŽPSV UHERSKÝ OSTROH, A. S.