Materiály a technologie

1-2 Otázky a problémy oboru betonového a zděného stavitelství | 19. 10 .1993 | Materiály a technologie

Možnosti recyklace cihelné stavební suti

1-2 Otázky a problémy oboru betonového a zděného stavitelství | 19. 10 .1993 | Materiály a technologie

Vlastnosti a použití výztuže s epoxidovým povlakem

1-2 Otázky a problémy oboru betonového a zděného stavitelství | 19. 10 .1993 | Materiály a technologie

Protikorozní ochrana výztuže organickými povlaky

1-2 Otázky a problémy oboru betonového a zděného stavitelství | 19. 10 .1993 | Materiály a technologie

Zkoušky soudržnosti žebírkové výztuže s epoxidovým povlakem