Vysokohodnotný beton – kniha

Publikaci Vysokohodnotný beton vydalo Informační centrum ČKAIT v Praze roku 2005 pro Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT)Českou betonářskou společnost (ČBS). Jedná se o autorizovaný překlad anglického vydání HIGH-PEFRORMANCE CONCRETE autora Pierre-Claude Aïtcina.

Vydal: Informační centrum ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2, Praha, červen 2005

Autoři: Pierre-Claude Aïtcin

Český překlad: Vlastimil Bílek, Josef Krátký, Ivan Smolík

Odborné posouzení: Karel Kolář, Rudolf Hela 

Obsah:

 1. Terminologie: některé vlastní volby
 2. Úvod
 3. Ohlédnutí do historie
 4. Opodstatněnost vysokohodnotného betonu
 5. Vysokohodnotný beton — principy
 6. Přehled důležitých vlastností vybraných složek vysokohodnotného betonu
 7. Výběr materiálů
 8. Metody návrhu vysokohodnotného betonu
 9. Výroba vysokohodnotného betonu
 10. Příprava na betonáž: co dělat, jak to dělat a kdy to dělat
 11. Doprava, ukládání a kontrola vysokohodnotného betonu
 12. Ošetřování vysokohodnotného betonu s cílem snížit smrštění
 13. Vlastnosti čerstvého betonu
 14. Vzrůst teploty ve vysokohodnotném betonu
 15. Zkoušení vysokohodnotného betonu
 16. Mechanické vlastnosti
 17. Trvanlivost vysokohodnotného betonu
 18. Speciální vysokohodnotné betony
 19. Vysokohodnotné betony ultravysokých pevností
 20. Výhled