Výhody betonu

Výhody betonu lze rozdělit do dvou hlavních skupin:


1. přednosti při zpracování a po dokončení:

  • v tekutém nebo plastickém stavu je čerstvý beton snadno zpracovatelný do požadovaného tvaru
  • dokončené stavby vykazují vysokou stabilitu
  • ztvrdlý se podobá svými vlastnostmi kameni, je pevný, odolný vůči povětrnosti a vodě, není hořlavý

2. cenové výhody:

  • cenově výhodné složky ovlivňují materiálové náklady
  • snadná zpracovatelnost má vliv na zpracovatelské náklady
  • trvanlivost a nehořlavost jsou dobrou dlouhodobou investicí


Uvedené výhody nejsou však pouze výhody pro investora, ale i pro projektanta, který pro něho navrhuje zamýšlené stavební dílo.