Výhody a nevýhody technológie vysúvania / Výhody a nevýhody technologie vysouvání

Optimálne podmienky pre použitie technológie vysúvania

 • Priamy most, prípadne v konštantnom pôdorysnom oblúku,
 • konštantná výška prierezu,
 • optimálne rozpätia polí 40 až 60 m,
 • dĺžka mosta nad 200 m,
 • dostatočný priestor za oporou na umiestnenie výrobne.

Technológia vysúvania sa v niektorých prípadoch dá použiť aj v prípade že most nespĺňa dané podmienky, avšak znamená to technické komplikácie a preto je potrebné zvážiť, či nie je vhodnejšia iná technológia výstavby. Na svete sa vysúvali už aj mosty s premennou výškou prierezu, ako aj mosty, ktoré neboli priame alebo v konštantnom oblúku.

Výhody technológie vysúvania

 • Výroba a betonáž konštrukcie sa realizuje za podobných podmienok ako vo výrobni prefabrikátov. Vyššia presnosť. Možnosť betonáže v zimnom období,
 • technológia nie je ovplyvnená terénom. Možnosť pomerne jednoducho preklenúť hlboké údolia, alebo frekventované a zastavané územia,
 • vysoká rýchlosť výstavby (cca. 100 m mosta / mesiac – pri dvoch výrobniach, pri oboch oporách, je rýchlosť budovania hornej stavby dvojnásobná),
 • most sa betónuje v podstate na teréne – vyššia bezpečnosť pri výstavbe,
 • technologické zariadenia sú lacné a využiteľné na viacerých projektoch (investícia do technológie vysúvania je len približne 20% oproti investícii do výsuvnej skruže),
 • dobrá kontrola geometrie mosta a pri vhodnom usporiadaní segmentov sa deformácie z fázovanej výstavby nenačítavajú,
 • oproti niektorým technológiám je pri vysúvaní aj výrazne menší počet pracovných škár v pozdĺžnom smere.

Nevýhody technológie vysúvania

 • Oproti pevnej, resp. výsuvnej skruži je potrebná väčšia výška prierezu a pre daný prierez je vyššia spotreba predpínacích jednotiek (dôvodom je štádium výstavby, kedy všetky prierezy sú namáhané aj kladným aj záporným ohybovým – potrebné centrické predpätie),
 • nutná výmena ložísk po vysunutí mosta (z klzných na definitívne), príp. použitie špeciálnych modifikovateľných ložísk,
 • geometrické obmedzenia technológie,
 • opory musia byť schopné zachytiť veľké horizontálne sily pri vysúvaní.


Témata

Mosty