Technológie výstavby betónových mostov / Časť 1: Technológia vysúvania

Kniha sa venuje technológii výstavby betónových mostov vysúvaním. Okrem technického popisu jednotlivých technologických častí sa venuje aj koncepčnému návrhu vysúvaných mostov a možnostiam rôznych modifikácií tejto technológie. Časť knihy je venovaná aj statickému návrhu vysúvaných mostov v štádiu výstavby. Predkladaná publikácia je určená predovšetkým poslucháčom stavebných fakúlt, projektantom, realizátorom a stavebným dozorom, ktorý v nej nájdu najnovšie informácie o projektovaní a zhotovovaní betónových mostov technológiou vysúvania.

Publikace je volně ke stažení na stránkách autora.

Název Technológie výstavby betónových mostov
Časť 1: Technológia vysúvania
Autordoc. Ing. Peter Paulík, PhD.
VydaloIRIS — Vydavateľstvo a tlač
Recenzentiprof. Ing. Jaroslav Halvoník, PhD.
prof. Ing. Martin Moravčík, PhD.
doc. Ing. Milan Chandoga, PhD.
Ing. Martin Chrappa
Počet stran78
Rok vydání2020
ISBN978 – 80-8200 – 066‑8

Predslov

Technológie výstavby mostov patria medzi najrýchlejšie sa vyvíjajúce odvetvia stavebníctva, ktoré dokážu vo veľmi krátkej dobe implementovať najnovšie poznatky z rôznych oblastí ako sú informačné systémy, výsledky výskumu a vývoja, ako aj dostupné stavebné materiály. Dôvodom je snaha zhotoviteľov byť konkurencieschopný v prostredí, kde je jednak tlak na čo možno najnižšie ceny (čo však býva často aj kontraproduktívne) a jednak na rýchlosť výstavby. Voľbou vhodnej technológie výstavby mosta, resp. jej vhodnou modifikáciou, sa dajú ušetriť nemalé finančné prostriedky, resp. čas na výstavbu. Preto by mal každý mostár poznať rôzne možnosti výstavby mostov, vedieť zhodnotiť ich výhody a nevýhody a nakoniec zvoliť najvhodnejší spôsob stavby mosta v danom geografickom, finančnom a časovom priestore.

Kniha venovaná technológii výstavby betónových mostov vysúvaním je prvou z pripravovanej série o technológiách stavby mostov, pričom si dala za cieľ prezentovať najnovšie poznatky z tejto oblasti. Kniha je predovšetkým určená pre študentov, ale aj projektantom, zhotoviteľom a stavebným dozorom.

Autor čerpal informácie najmä z vlastných skúseností, ako aj z najnovších kníh a odborných článkov venujúcich sa danej problematike. V čase písania knihy (2019) sa na území Slovenska stavia technológiou vysúvania už 8. betónový most, a tak je prevažná väčšina fotiek v tejto knihe z autorovho archívu výstavby vysúvaných mostov na Slovensku.

V knihe sú v rámci textov aj tzv. QR kódy s odkazmi na autorove videá, resp. doplnkové informácie pre lepšie pochopenie niektorých technologických častí.

Kniha je venovaná spomienke na Ing. Matúša Búciho (*1957 – †2019) – inžiniera, ktorý v praxi odštartoval éru výstavby vysúvaných betónových mostov na Slovensku.

Venované tiež všetkým, ktorí so mnou pracovali na výstavbe vysúvaného mosta pri Štrbe v rokoch 2006 – 2007.

V Bratislave, január 2020

Peter PaulíkTémata

Knihy a publikace