Technológia vysúvania – postup výstavby jedného segmentu / Technologie vysouvání – postup výstavby jednoho segmentu

Postup výstavby jedného segmentu je väčšinou nasledovný:

 • po vysunutí segmentu nasleduje očistenie pevne osadených oceľových nosníkov a geodetická kontrola ich polohy,
 • geodetické nastavenie polohy debnenia pre ďalší segment,
 • osadenie klzných platní na pevne osadené oceľové nosníky,
 • uloženie spodnej výstuže spodnej dosky, osadenie predpínacích lán, uloženie hornej výstuže spodnej dosky, vystuženie steny komory, deviátorov a priečnikov,
 • osadenie vnútorného debnenia trámov, priečnikov a deviátorov, zadebnenie čela prierezu,
 • betonáž spodnej dosky a trámov (pri betonáži trámov je potrebné postupovať po vrstvách a s časovým odstupom, aby nedošlo k vytláčaniu čerstvého betónu v mieste napojenia debnenia trámov na spodnú dosku,
 • odstránenie vnútorného debnenia trámov komory, deviátorov a priečnika,
 • debnenie hornej dosky – debniaci vozík sa vytiahne z komory predošlého vysunutého segmentu,
 • uloženie spodnej výstuže hornej dosky, 
 • uloženie predpínacích káblov,
 • dokončenie výstuže hornej dosky,
 • betonáž hornej dosky,
 • oddebnenie prierezu,
 • predpínanie káblov (po dosiahnutí predpísanej pevnosti betónu),
 • vysúvanie segmentu a injektáž predpínacích káblov.

Pracovný cyklus závisí od dĺžky segmentu a zložitosti tvaru, zväčša sa však po zácviku pracovníkov podarí dosiahnuť týždňový pracovný cyklus pre jeden segment. Základné fázy výstavby sú zobrazené na následujúcich obrázkoch (most pri Štrbe).

Vystužovanie a debnenie spodnej dosky, trámov deviátorov a priečnika
Vystužovanie a debnenie hornej dosky
Most tesne pred vysúvaním segmentu z výrobne – predpínacie laná, ktoré sú priebežné cez pracovnú škáru sú vyložené na mostovke
Most po vysunutí segmentu z výrobne


Témata

Mosty