Studentská betonářská soutěž

Již řadu let pořádá Česká betonářská společnost ČSSI soutěže o nejlepší bakalářské, diplomové a dizertační studentské práce v oboru betonu, přičemž soutěž dizertačních prací spolupořádá se Svazem výrobců betonu ČR. Nejzajímavější a nejpřínosnější práce vybrané odbornou porotou se dočkají finančního ohodnocení. Více o soutěži se dozvíte na stránkách České betonářské společnosti.

studentská soutěž