Recyklované kamenivo

Recyklované kamenivo (Recycled aggregate) vzniká rozdrcením a roztříděním stávající konstrukce nebo její části. 

výhody:

  • využití již jednou použitého materiálu

nevýhody:

  • obrovská variabilita vlastností,
  • velké riziko znečištění dalšími látkami, které mohou zpomalit tuhnutí a tvrdnutí betonu, snížit jeho pevnosti, snížit odolnosti a trvanlivost,
  • potřeba vyšší dávky cementu pro dosažení pevností srovnatelných s betonem s běžným kamenivem.