Přísady urychlující tuhnutí a tvrdnutí betonu

(hardener, hardening accelerating admixture, set accelerating admixture)

Používají se tam, kde je třeba dosáhnout zvýšení krátkodobých pevností zejména u stříkaného betonu a při betonování za nízkých teplot. Chemicky se jedná o alkalicky reagující anorganické soli, např. uhličitan sodný a draselný, hlinitany a křemičitany. Chloridy podporují korozi výztuže a proto lze doporučit jejich použití pouze u prostého betonu.