Príručka popolček v betóne

Publikace Príručka popolček v betóne — Základy výroby a použitia je překlad 2. vydání publikace Handbuch Flugasche im Beton vydaného Dusseldorf Verlag Bau+Technik GmbH roku 2008.

Vydal: Betón Racio s.r.o  Trnava 2009

Autoři: Dipl. Ing. Dietmar Lutze, Dr. Ing. Wolfgang vom Berg 

Obsah:

  1. Základy
  2. Posobenie popolčeka v betóne
  3. Použitie popolčeka v betóne
  4. Vlastnosti betonu s obsahom popolčeka
  5. Betóny s osobitnými vlastnosťami a sposoby využitia