Popílek – vlastnosti

Popílek (fly ash) používaný při výrobě betonu či cementu je anorganická zplodina vznikající při spalování pevných, zpravidla jemně mletých, paliv v uhelných elektrárnách. Zachycuje se z kouřových plynů v mechanických a elektrických odlučovačích. Při výrobě betonu se jedná o latentně hydraulickou příměs.

Vlastnosti popílku:

  • produkt elektrárenských odlučovačů,
  • hnědo a černouhelný,
  • velká variabilita chemického složení,
  • střední velikost zrn 10 – 30 μm,
  • sypná hmotnost 800‑1200 kg/​m3
  • objemová hmotnost 2000 – 2500 kg/​m3

funkce v čerstvém betonu:

funkce ve ztvrdlém betonu:

  • zvyšuje odolnost vůči průsaku tlakové vody
  • zvyšuje pevnost betonu v tlaku
  • zlepšuje kvalitu povrchů (hladší, jemnější detaily)

Normy, předpisy, publikace: