eBeton.cz - pojmy o betonu

Svaz Výrobců Betonu České Republiky.

Obsahuje podrobné informace o betonu, využití betonu a jeho historii.

Slouží jako průvodce betonem pro profesionální i laickou veřejnost.

Pomůže Vám vyhledat najbližší betonárnu v okoli.

Slovník pojmů

vše A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Popílek

Popílek (Fly Ash)

Popílek používaný při výrobě betonu či cementu je anorganická zplodina vznikající při spalování pevných, zpravidla jemně mletých, paliv v uhelných elektrárnách. Zachycuje se z kouřových plynů v mechanických a elektrických odlučovačích. Při výrobě betonu se jedná o latentně hydraulickou příměs.

 

Vlastnosti popílku:

 • produkt elektrárenských odlučovačů,
 • hnědo a černouhelný,
 • velká variabilita chemického složení,
 • střední velikost zrn 10-30 μm,
 • sypná hmotnost 800-1200 kg/m3
 • objemová hmotnost 2000-2500 kg/m3

 

funkce v čerstvém betonu:

 

funkce ve ztvrdlém betonu:

 • zvyšuje odolnost vůči průsaku tlakové vody
 • zvyšuje pevnost betonu v tlaku
 • zlepšuje kvalitu povrchů (hladší, jemnější detaily)

 

Normy, předpisy, publikace:

 • ČSN EN 450-1 Popílek do betonu - Část 1: Definice, specifikace a kritéria shody
 • ČSN EN 450-2 Popílek do betonu - Část 2: Hodnocení shody
 • Príručka popolček v betóne, D. Lutze, W. vom Berg, Slovenské vydanie Betón Rácio s.r.o., Trnava, 2009, ISBN 978-80969182-4-9

Související pojmy