Plastifikační přísady

Zlepšují zpracovatelnost čerstvého betonu, snižují potřebné množství vody pro dosažení stejné zpracovatelnosti, tím dochází k snížení vodního součinitele a nárůstu pevnosti ztvrdlého betonu. Jedná se o sulfitové výluhy lignisulfonáty se sulfaminkresolem, sulfitově modifikované melaminové pryskyřice, hydrolyzáty bílkovin, sulfonované mastné kyseliny, polykarboxiláty a další látky.