Plastifikační přísady

Zlepšují zpracovatelnost čerstvého betonu, snižují potřebné množství vody pro dosažení stejné zpracovatelnosti, tím dochází k snížení vodního součinitele a nárůstu pevnosti ztvrdlého betonu. Jedná se o sulfitové výluhy lignisulfonáty se sulfaminkresolem, sulfitově modifikované melaminové pryskyřice, hydrolyzáty bílkovin, sulfonované mastné kyseliny, polykarboxiláty a další látky.

Odkazy:

Normy, předpisy, publikace:

  • ČSN EN 934 – 1 Přísady do betonu, malty a injektážní malty — Část 1: Společné požadavky
  • ČSN EN 934 – 2 Přísady do betonu, malty a injektážní malty — Část 2: Přísady do betonu — Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem