Manipulace a skladování cementu

Při manipulaci s cementem je třeba si uvědomovat, že cement je látka hygroskopická, reagující dychtivě s vodou za vzniku alkalických roztoků. Proto je třeba chránit sliznice a především oči před vniknutím cementového prachu! Cement se expeduje z cementárny zvolna vychladlý a odleželý. Pokud nesplňuje tyto vlastnosti, nesmí být až do doby ustálených hodnot použit k výrobě čerstvého betonu!

Převážná část výroby cementu je dodávána autocisternami na místo výroby čerstvého betonu. Zde je cement skladován v označených silech, podle druhu cementu, která musí být mezi jednotlivými konstrukčními díly pečlivě těsněna, aby zde nedocházelo ke vnikání vody za deště. Méně podstatné množství je dodáváno jako pytlované zboží v papírových pytlích s nátiskem označení druhu.

Jednotlivé druhy cementů se nesmějí před použitím ani při něm míchat!

Co nejlepší zamezení přístupu vody i ve formě vodních par je důležité. Cement přijímá ze vzduchu nejen vodní páry, ale i oxid uhličitý. To má za následek vytváření sbalků, což vede ke snižování pevnosti v zatvrdlém stavu. Pokud jsou sbalky ještě mezi prsty rozmělnitelné, je vliv na pokles pevnosti zanedbatelný.

Jako pravidlo platí, že cement skladovaný v silu nebo pytlovaný v suchém skladu ztrácí po třech měsících řádově asi 10 % na pevnosti. U rychlovazných cementů může být tato hodnota vyšší — proto nemá skladování cementů tř. 42,5 R a 52,5 R překročit dva měsíce.