FED Beton

Belgická federace výrobců čerstvého betonu (FED Beton) byla založena v roce 1962. Zastupuje společnosti zabývající se výrobou, dopravou a čerpáním čerstvého betonu při jednáních se státními a profesními organizacemi a poradenstvím v oblasti betonu. Federace sdružuje 160 společností, které mají dohromady přes 270 provozoven.

FED Beton je vydavatelem mnoha publikací věnujících se betonu, stavbám z betonu a bezpečnosti při provádění betonových konstrukcí (publikace FED Beton).

logo FEDBeton