Dvě tisíciletí vápenictví a cementářství v českých zemích

Publikace vznikla z iniciativy podniků vyrábějících cement a vápno, sdružených ve Svazu výrobců vápna a Svazu výrobců cementu České republiky. Zachycuje vývoj výroby vápna a cementu od nejstarších archeologických nálezů a prvních písemných zmínek do současnosti. Její těžiště spočívá v období od druhé poloviny 19. století a ve století 20., kdy se uskutečnil přechod k moderní průmyslové výrobě vápna a cementu, byly hledány a nalezeny optimální směry a metody výroby a docházelo k zásadním technickým a technologickým inovacím.

Kniha byla zpracována na zákaldě dokumentů uložených v podnikových archivech jednotlivých firem — zejména zápisů z jednání správních rad a tzv. komplexních rozborů hospodaření — odborné literatury a četných dílčích studií publikovaných na stránkách specializovaných časopisů, především měsíčníku Stavivo. Využity byly také dosud vydané firemní publikace i materiály, které zůstaly v rukopise.

Poděkování patří v prvé řadě podnikovým archivářům a všem, kterým nebyla lhostejná historie oboru i jednotlivých podniků a závodů. Díky jejich zájmu zůstaly zachovány četné dokumenty a vzpomínky budoucím generacím.

Publikace je rozdělena do čtyř kapitol. Ty obsahují jednak zhodnocení daného období, základní přehled o vývoji hospodářství a shrnutí vývoje techniky a technologie výroby vápna a cemetu. Druhá a třetí kapitola je dále rozdělena na kratší úseky, které jsou věnovány vývoji jednotlivých oblastí České republiky.

I vzhledem k omezenému rozsahu si předložená práce nečiní nárok na úplnost. Řada mnohdy důležitých dokladů je dosud ukryta ve vrchnostenských a městských archivech, kde čeká na své objevení. Řadu poznatků obsahují, zejména pro období druhé poloviny 20. století, jistě i fondy centrálních institucí, které dosud nejsou badatelsky přístupné. V každém případě však podává solidní přehled o vývoji oboru, o nezdarech, ale i úspěších, kterých bylo dosaženo. A podnítí-li zájem o podrobnější zpracování dějin jednotlivých firem a oboru jako celku, pak splnila svůj účel.

NázevDvě tisíciletí vápenictví a cementářství v českých zemích
AutorPhDr. Jaroslav Láník, CSc.
Spoluautor a odborný poradceIng. Miloš Cikrt
VydalSvaz výrobců vápna ČR a Svaz výrobců cementu ČR
Počet stran203
Rok vydání2021 (2. aktualizované vydání)

Témata

Knihy a publikace