ČSN P CEN/TR 196 – 4 Metody zkoušení cementu – Část 4: Kvantitativní stanovení hlavních složek

Tato evropská technická zpráva uvádí postupy pro kvantitativní stanovení obsahu složek v cementech odpovídajících EN 197 – 1.

V principu, postup uvedený v kapitole 6 se může použít u všech cementů bez ohledu na počet a druh jejich složek, ale v praxi se omezuje jen na cementy uvedené v tabulce 1.

První postup, uvedený v kapitole 6, by měl být považován za výběrový a je založen na postupném selektivním rozpouštění složek cementu, obecně v neznámém počtu, kdy nejsou samostatně k dispozici pro chemický rozbor ve stejné době jako cement.

Výběrový postup umožňuje kvantitativní stanovení obsahu (podle hmotnosti): portlandského slínku, vysokopecní strusky, křemičitého popílku, přírodního pucolánu, vápence, křemičitého úletu a regulátorů tuhnutí cementů uvedených v tabulce 1. Tabulka 1 odpovídá tabulce 1 podle EN 197 – 1.

Typ produktuČeská technická norma (ČSN)
Označení základního dokumentuČSN P CEN/TR 196 – 4
Třídicí znak722100
Katalogové číslo81048
Název dokumentuMetody zkoušení cementu – Část 4: Kvantitativní stanovení hlavních složek
Anglický názevMethods of testing cement – Part 4: Quantitative determination of constituents
Datum vydání01.05.2008
Datum účinnosti01.06.2008
Věstník vydání (měs/​​​​​​​​​​​​​​​​rok)05/08
Způsob vydánísamostatně tiskem
Způsob převzetí originálupřeklad
ICS kódy91.080.30 – Zděné konstrukce
91.100.10 – Cement. Sádra. Vápno. Malta
Zapracované dokumentyCEN/TR 196 – 4, rok vydání 2007
Nahrazuje dokumenty17710 / ČSN P ENV 196 – 4, rok vydání 1995

Detailní informace na stránkách vydavatele.


Témata

Cement Normy