ČSN EN 196 – 9 Metody zkoušení cementu – Část 9: Stanovení hydratačního tepla – Semiadiabatická metoda

Tato evropská norma určuje metodu pro stanovení hydratačního tepla cementů pomocí semiadiabatického kalorimetru, která je rovněž známa jako Langavantova metoda. Účelem zkoušky je průběžné měření hydratačního tepla cementu v průběhu několika prvních dnů. Hydratační teplo se vyjadřuje v joulech na gram cementu.

Tuto normu je možno použít pro všechny cementy a hydraulická pojiva bez ohledu na jejich chemické složení s výjimkou rychle tuhnoucích cementů.

POZNÁMKA 1: Alternativní postup označovaný jako rozpouštěcí metoda je uveden v EN 196 – 8. Každý postup může být použit nezávisle.

POZNÁMKA 2: Bylo prokázáno, že k nejlepší shodě výsledků obou metod dochází po 41 hodinách u metody semiadiabatické (EN 196 – 9) a po 7 dnech u metody rozpouštěcí (EN 196 – 8).

Typ produktuČeská technická norma (ČSN)
Označení základního dokumentuČSN EN 196 – 9
Třídicí znak722100
Katalogové číslo86444
Název dokumentuMetody zkoušení cementu – Část 9: Stanovení hydratačního tepla – Semiadiabatická metoda
Anglický názevMethods of testing cement – Part 9: Heat of hydration – Semi-adiabatic method
Datum vydání01.08.2010
Datum účinnosti01.09.2010
Věstník vydání (měs/​​​​​​​​​​​​​​​rok)08/10
Způsob vydánísamostatně tiskem
Způsob převzetí originálupřeklad
ICS kódy91.100.10 – Cement. Sádra. Vápno. Malta
Zapracované dokumentyEN 196 – 9, rok vydání 2010
Nahrazuje dokumenty69934 / ČSN EN 196 – 9, rok vydání 2004

Detailní informace na stránkách vydavatele.


Témata

Cement Normy
1/2022 Technologie | 10. 3. 2022 | Věda a výzkum

Měření hydratačního tepla cementu

Článek popisuje izotermní kalorimetrickou zkoušku cementu, která se používá ke stanovení vývoje hydratačního tepla cementu a navíc poskytuje i cenné informace o rychlosti a mechanismu hydratace konkrétního cementu. V článku jsou kromě postupu zkoušky prezentovány a komentovány...