ČSN EN 196 – 7 Metody zkoušení cementu – Část 7: Postupy pro odběr a úpravu vzorků cementu

Tato evropská norma určuje pouze zařízení, postupy a ustanovení, která jsou vhodná pro odběr reprezentativních vzorků cementu z dávky pro zkoušky za účelem posouzení jakosti výrobků před, v průběhu nebo po jeho expedici.

Ustanovení této normy platí pouze pro vzorky cementu:

  1.     požadované pro hodnocení shody cementu s normou v kterékoli době, nebo
  2.     požadované pro přezkoušení shody dodaného množství nebo dávky s normou, ustanoveními ve smlouvě nebo s požadavky objednávky.

Normu lze použít pro odběr vzorků všech druhů cementů uvedených v evropských normách pro cementy:

  1.     v silech;
  2.     v pytlích, kontejnerech, vacích nebo jiných obalech;
  3.     volně ložené v automobilových nebo železničních cisternových vozech, lodích apod.

POZNÁMKA: Po dohodě mezi stranami mohou být požadavky této normy použity také ke kontrole přejímek pro všechna hydraulická pojiva, která nejsou předmětem norem.

Typ produktuČeská technická norma (ČSN)
Označení základního dokumentuČSN EN 196 – 7
Třídicí znak722100
Katalogové číslo507353
Název dokumentuMetody zkoušení cementu – Část 7: Postupy pro odběr a úpravu vzorků cementu
Anglický názevMethods of testing cement – Part 7: Methods of taking and preparing samples of cement
Datum vydání01.05.2008
Datum účinnosti01.06.2008
Věstník vydání (měs/​​​​​​​​​​​​​rok)05/08
Způsob vydánísamostatně tiskem
Způsob převzetí originálupřeklad
ICS kódy91.100.10 – Cement. Sádra. Vápno. Malta
Zapracované dokumentyEN 196 – 7, rok vydání 2007
Nahrazuje dokumenty32167 / ČSN EN 196 – 7, rok vydání 1993

Detailní informace na stránkách vydavatele.


Témata

Cement Normy